Tijdens het laatste verenigingsoverleg, is besloten om toe te werken naar een Holland Cup 2.0 opzet.
Het doel is om aantrekkelijkere en meer toegankelijke wedstrijden te organiseren, waardoor er meer deelnemers komen.

Doel: 250 slalomvaarders actief in Nederland!

De overgang van de NKB naar het Watersportverbond  een aantal jaar geleden viel voor kanoslalom heel ongelukkig samen met het wegvallen van de Olympische ondersteuning. De Olympische ondersteuning was jarenlang een trots en een pijler waar veel vrijwilligers voor warm liepen. Het watersportverbond gaf de boodschap mee om eerst zelf van binnenuit te groeien en pas daarna weer aan Olympische ambities te denken. Het intern groeien is zelfs vrij concreet gemaakt: Zorg eerst  dat er 250 slalomvaarders in Nederland actief zijn.

De HollandCup wedstrijden zijn vanuit de basis een aantal wedstrijden die door afzonderlijke verenigingen op hun eigen unieke wijze georganiseerd worden. Van oudsher waren het wedstrijden die het hele weekend duurde en waar organisatoren en deelnemers bij kampeerden en gezamenlijk veel tijd door brachten.

Alle verenigingen kampen met teruglopende inzet van vrijwilligers en met beperkte middelen om aan de verwachtingen van de deelnemers en het publiek te voldoen. De deelnemers en het publiek willen sneller en eenvoudiger recreëren en in veel gevallen zelf gewoon consumeren.

Langzaam begint het besef binnen de slalomgemeenschap door te dringen dat we te klein zijn om op de huidige manier groeien: Er moet meer samenwerking komen en er moet gemoderniseerd worden.  De huidige HollandCup wedstrijden kunnen niet groeien door beperkingen in de manier van organiseren. Op een aantal vlakken komt deze samenwerking al van de grond, zo zijn er gezamenlijke trainingen en worden NK en de Gennepermolen door een samenwerking van leden van verschillende verenigingen succesvol georganiseerd.

Als deze constateringen zijn te verklaren vanuit maatschappelijke trends die op meer plaatsen zichtbaar zijn. Het is nu zaak om met het HollandCup 2.0 concept aan te haken bij de positieve maatschappelijke trends en het aan te durven om te veranderen.

Met de WinterCups in de afgelopen jaren hebben we een “sneak preview” en een testomgeving gehad waar door een innovatieve benadering een succesvol concept is ontwikkeld. Dat kan ook voor de HollandCup gebeuren in de komende jaren.

Trends

Negatieve invloed:

Positieve invloeden:

Minder ondersteuning overheid / bonden

Er is meer geld en bereidheid om te betalen voor diensten

Minder vrije tijd deelnemers

Avontuurlijk sporten is in

Minder tijd vrijwilligers

Individueel sporten is in

Minder gezinssport (vrije keuze kinderen)

Technische mogelijkheden meer en goedkoper

Minder lokale kanomarkt (Double Dutch, Stipyaks, Rofra)

Communicatiemogelijkheden meer massa te bereiken

Meer concurrentie in evenementenaanbod

Clubs zijn opener, mensen kennen elkaar ook buiten de clubs via mail en social media etc.

Kanoslalom is moeilijk, niet even snel te leren

Bereidheid tot reizen is groter (actieradius)


Doelstellingen

Als commissie hebben we 4 doelstellingen opgesteld, te weten:

 1. Meer vaarders naar de HollandCup wedstrijd krijgen
  Wij zien dat het aantal deelnemers terugloopt en maken ons zorgen dat we over een paar jaar geen HollandCup wedstrijd meer zullen hebben. Hoe zorgen we ervoor dat vaarders de HollandCup weer aantrekkelijk gaan vinden en weer fanatiek gaan deelnemen aan ALLE HollandCup wedstrijden.
  Dit is een meetbaar gegeven door gegevens van afgelopen jaren te verzamelen.
 2. Meer bezoekers naar de HollandCup wedstrijd krijgen
  Wij merken dat ouders niet meer meegaan naar de HollandCup wedstrijd. Hoe motiveer je ouders/verzorgers/vrienden/familie/partner/etc. om te komen kijken naar de wedstrijd. Het publiek moet iets geboden worden!
 3. Meer fun om de wedstrijd heen voor vaarders en bezoekers
  Wat we graag doen is kanovaren! Dus meer varen, meer uitdaging, meer motivatie, meer lol met elkaar.
 4. HollandCup standaardiseren voor meer gemak voor deelnemers en organisatie
  Na 3-jaar succesvolle WinterCup wedstrijden werden wij getriggerd dat je snel veel deelnemers hebt door simpelweg een eenvoudigere organisatie en meer varen in minder tijd. Het standaardiseren van de HollandCup zorgt ervoor dat het voor verenigingen laagdrempelig is om een HollandCup te willen/kunnen organiseren en de HollandCup wedstrijd voor vaarders toegankelijker word.
Oplossingen

Één product aanbieden

Wij geloven in één HollandCup “pakket” voor alle verenigingen wat we met elkaar verbeteren, opzetten en in stand houden. De jarenlange HollandCup wedstrijden moeten blijven bestaan, HWC moet weer een HollandCup kunnen en willen gaan organiseren en wij kijken uit naar de eerste HollandCup bij de Batavieren in Nijmegen.

Vereniging én individueel

Naast de aanmeldingen vanuit de verenigingen moet het ook mogelijk zijn om je individueel thuis te voelen op een wedstrijd. Voorbeeld: als je naar de Eindhoven Marathon gaat, ken je daar niemand, maar voel je je welkom, je weet waar je moet zijn en heb je een geweldige beleving.

Op dit moment is het niet mogelijk om enthousiaste jeugd en hun ouders naar een wedstrijd te sturen zonder strikte supervisie van een ervaren Holland-Cupper.

Gebruik maken van moderne technieken

Online inschrijven, social media, mailings (goede informatievoorziening!) en het speciaal voor en door “ons” ontwikkelde CloudTimer platform.

Sneller en eenvoudiger

Mensen hebben minder tijd maar willen best wat betalen voor service. We gaan inventariseren wat veel tijd kost bij de wedstrijden en waarom, we gaan het aanpakken en oplossen. Als het is opgelost kunnen we pas weer groeien.


Samen de schouders eronder voor meer vaarders, meer bezoekers en meer fun!