groepje hardenberg

 In de afgelopen tijd zijn een aantal slalomverenigingen actief bezig geweest met het opzetten van wervingsprogramma's. Bij slalomverenigingen spreekt het voor zich dat deze programma's gericht zijn op het werven van jeugdigen. Vanuit een jaarlijkse aanwas van jeugd moet het mogelijk zijn om op de lange termijn een een mix te krijgen van actieve leden die regelmatig trainen, wedstrijden bezoeken, zelf activiteiten mee organiseren en trainingen verzorgen of uitgroeien tot topsporter of bestuuurslid. Zonder nieuwe aanwas droogt de kano-vijver op en is het lastig de spiraal te doorbreken. Tegelijkertijd is ook gebleken dat een focus die teveel gericht is op één doelgroep, ook het fundament onder een club kan verzwakken.  Dinsdag 3 februari om 19:30 geven Martin Hermans, Ellen van Kleij en ik een presentatie over hoe je jeugdigen succesvol kan werven. (Lokatie: Huis van de Sport)

De meest gevolgde aanpak onder slalomverenigingen is het aansluiten bij een gemeentelijk sportstimuleringsprogeramma's. In veel gemeentes zijn deze sportstimuleringsprogramma's opgezet om de contacten tussen (basis-)scholen en clubs te bevorderen. Vaak wordt er gewerkt met een website of een boekje waar het sportaanbod in de gemeente gepresenteerd wordt voor de jeugd. In de afgelopen maanden zijn de ervaringen van MKV, VKC, HWC, Schoolkano de Kempen en Kanoslalom.nl samengevoegd tot een rijtje van aanbevelingen.
Wat zijn nu de lessen die we geleerd hebben uit de afgelopen tijd?
  1. Ten eerste: Alle potentiele leden beginnen als consument, ze willen wel eens een sport proberen. Biedt daarom een duidelijk product aan.
  2. Ten tweede: Er is veel concurentie, dus moet je er uitspringen met je aanbod. Gelukkig is kanovaren voor veel kinderen best leuk om te doen, dus iets speciaals aanbieden moet mogelijk zijn.
  3. Ten derde: Bied een programma aan in stapjes, om de kinderen en hun ouders "langzaam" warm te maken en uiteindelijk lid te worden.
Het onderstaande schema laat zien dat je door de lessen in kleine blokjes aan te bieden, de drempel om in te stappen laag genoeg kan maken om een grote toestroom te realiseren. Alleen met een voldoende grote toestroom kan je uiteindelijk zo'n 10% van de instroom als lid inschrijven. In veel gevallen komt er zelfs nog een stap voor van een (gratis) proefles, dit kan echter gezien worden als les 1 van de kajak Experience 1.
 
Experience schema
Naast de ledenaantallen hebben we in onze aanpak ook gekeken naar een economisch model. Is het zonder subsidie mogelijk om jeugd te werven? Kunnen de trainers betaald worden? Het blijkt dat elke fase van de Kajak-experience financieel positief is uit te voeren, en dat het dus bovendien leden oplevert.
Er zijn nog zeker meer tips en ervaringen die we met elkaar kunnen delen kom dus naar Het huis van de Sport in Nieuwegein op 3 februari.